ULBS: "Lucian Blaga" University of Sibiu

Asigurarea calității
Documente directoare
 
Documente SMI
 
 
Evaluare ARACIS
 
Evaluare EUA
 
 
Ranking ULBS
 
 
Evaluare
 
 
 

 

Caută

Direcția pentru Asigurarea Calității Control Intern Managerial
(DACCIM)

isiunea DACCIM este de a crea un sistem integrat de Management: Calitate-Control Intern Managerial (SIM) bazat pe politici coerente, o structură organizatorică adecvată şi pe proceduri care să permită ţinerea sub control, evaluarea / auditarea şi imbunătăţirea continuuă a calităţii întregii activităţi universitare.

Conform organigramei ULBS structurile organizatorice ale SIM din Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu sunt:

  • Direcția pentru Asigurarea Calităţii și Control Intern Managerial (DACCIM) format din Biroul pentru Asigurarea Calității și Biroul pentru Control Intern Managerial;
  • Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii - la nivelul universității;
  • Comisia pentru Învățământ și Evaluarea Calității (CÎEC) – la nivelul Senatului;
  • Subcomisiile pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (SCEAC) – la nivelul facultăților 9 subcomisii;
  • Responsabilii cu asigurarea calității la nivelul tuturor entităților din ULBS (direcții, departamente, servicii, birouri, etc.);
  • Comisia de Monitorizare, Coordonare și Îndrumare Metodologică a Dezvoltării SCIM - la nivelul universității

Biroul pentru Asigurarea Calităţii (BAC) reprezintă un compartiment de specialitate cu rol de coordonare şi execuţie, care sprijină Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în realizarea managementului calităţii, prin planificarea acţiunilor, organizarea echipelor de lucru pentru elaborarea documentelor, instruirea personalului privind asigurarea calităţii şi gestionarea documentelor sistemului calităţii.

Biroul pentru Control Intern Managerial (BCIM) reprezintă un compartiment de specialitate cu rol de coordonare şi execuţie, care sprijină Comisia de Monitorizare, Coordonare și Îndrumare Metodologică a Dezvoltării SCIM pentru a identificarea și abordarea riscurilor şi pentru a asigura în mod rezonabil că misiunea universității precum şi obiectivele generale au fost îndeplinite.

  Politica în domeniul calității a Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii - CEAC și Subcomisiile pentru Evaluarea și Asigurarea Calității (SCEAC)

Comisia de Monitorizare, Coordonare și Îndrumare Metodologică a Dezvoltării SCIM

 

 

EVALUARE U-Multirank 2016 - Students survey

 

 Informaţii de Contact

Adresa: Bd-ul. Victoriei, Nr.10, Sibiu, 550024, Romania
Tel/Fax: +40-269 21.77.44
Tel(centrală): +40-269-216062, int. 139, 148

E-mail:   dep.calitate@ulbsibiu.ro

Web:      http://calitate.ulbsibiu.ro

Informatii Contact ULBS | Sitemap ULBS | Cerinţe Browser | Pentru sugestii vă rugăm contactaţi webmaster-ul.

Copyright © 1998-2017 Centrul de Comunicaţii | Termeni de utilizare
comparable
butch-rapid