ULBS: "Lucian Blaga" University of Sibiu

Asigurarea calității
Documente directoare
 
Documente SMI
 
 
Evaluare ARACIS
 
Evaluare EUA
 
 
Ranking ULBS
 
 
Evaluare
 
 
 

 

Caută

documente

Evaluare instituțională ARACIS

1. Documente utile

Raport de autoevaluare ULBS

Rapoartele includ:

 • link-urile predefinite către anexele instituționale !
 • structura completă a raportului !
 • tabelul sintetic pe domenii ARACIS pre-completat !
 • formatul analizei SWOT !
 • opis-ul anexelor !
 • pagina finală cu semnături !
 • Anexe instituționale (ZIP)

  Pentru a funcționa toate link-urile este obligatorie dezarhivarea în folderul "Anexe" - în rădăcina CD-ului!

  Instrucțiune de lucru pentru întocmirea dosarelor de autoevaluare

  Fișa de Vizită, anexe, rapoarte - ACREDITARE și EVALUARE PERIODICĂ - Licență ver. apr.2019

  Fișa de Vizită, anexe, rapoarte - AUTORIZARE - Licență ver. apr.2019

  2. Anexe

  Cod anexă

  Descriere document

  38-00-00-A11_01

  Hotărâre înființare instituție

  38-00-00-A11_02

  Carta ULBS

  38-00-00-A11_03

  Codul de etică și deontologie al ULBS

  38-00-00-A11_04

  Comisia de etică ULBS

  38-00-00-A11_06

  Carta auditului intern

  38-00-00-A11_07

  Carta și codulprivind conduita etică a auditorilor interni din cadrul ULBS

  38-00-00-A11_08

  Regulament privind organizarea și exercitarea activității de audit public intern în structura ULBS

  38-00-00-A11_09

  Planul strategic de audit și Planul de audit intern

  38-00-00-A12_01

  Organigrama ULBS

  38-00-00-A12_02

  Regulament ordine interioară ULBS

  38-00-00-A12_03

  Regulament de organizare și funcționare a Senatului ULBS

  38-00-00-A12_04

  Regulament pentru organizarea și funcționarea Consiliului de Administrație ULBS

  38-00-00-A12_06

  Regulamentul infrastructurii de comunicații de date a ULBS

  38-00-00-A12_07

  Regulamentul de Marketing și Relații Publice al ULBS

  38-00-00-A12_09

  Strategia de dezvoltare ULBS 2020

  38-00-00-A12_10

  Plan operațional anual ULBS 2018-2019

  38-00-00-A12_12

  Procedură evaluare personal didactic auxiliar și nedidactic PO-ULBS-DGA-SRU-01

  38-00-00-A21_01

  Situația spațiilor de învățământ și cercetare din ULBS

  38-00-00-A21_08

  Regulament privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenți

  38-00-00-B11_01

  Regulament de organizare și desfășurare a concursului de admitere la programele de studii ale ULBS 2017-2018

  38-00-00-B31_01

  Regulamentul activității de cercetare științifică la ULBS

  38-00-00-B31_02

  Raportul activității de cercetare, dezvoltare, inovare și studii doctorale la ULBS

  38-00-00-B31_04

  Regulament privind recunoașterea, înființarea și funcționarea unităților de cercetare în ULBS

  38-00-00-B31_06

  Centre și Laboratoare de cercetare științifică

  38-00-00-C11_01

  Regulament organizare și funcționare Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității ULBS

  38-00-00-C11_02

  Organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurare a calității la ULBS

  38-00-00-C11_04

  Implementarea sistemului de management integrat al calității la ULBS

  38-00-00-C11_05

  Politica în domeniul calității a ULBS

  38-00-00-C11_07

  Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității ULBS

  38-00-00-C21_01

  Regulament privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studiu

  38-00-00-C21_02

  Procedură operațională gestionarea, completarea, verificarea și eliberarea actelor de studii

  38-00-00-C31_01

  Regulament privind activitatea didactică și profesională în ULBS

  38-00-00-C31_02

  Managementul procesului de învăţămînt utilizînd sistemul european de credite transferabile (ECTS)

  38-00-00-C31_03

  Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de absolvire, de licență/diplomă, de selecție și de disertație

  38-00-00-C41_02

  Procedură pentru evaluarea colegială a cadrelor didactice

  38-00-00-C41_03

  Chestionar pentru evaluarea colegială a cadrelor didactice

  38-00-00-C41_05

  Procedură pentru evaluarea personalului didactic de către studenți

  38-00-00-C41_06

  Chestionar pentru evaluarea personalului didactic de către studenți

  38-00-00-C41_08

  Regulament de evaluare a performanţelor
  profesionale individuale a resurselor umane academice.

  38-00-00-C41_09

  Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare în ULBS

  38-00-00-C41_10

  Regulament pentru întocmirea statelor de funcții ale personalului didactic

  38-00-00-C51_01

  Biblioteca ULBS - prezentare

  38-00-00-C51_05

  Regulament privind cazarea studenţilor în căminele studenţeşti ale ULBS

  38-00-00-C61_02

  Raport sintetic al colaborării ULBS la retele internaționale de ierarhizare în sistemul universitar

  38-00-00-C71_01

  Cererea de solicitare a informaţiilor de interes public

  38-00-00-C71_02

  Model de reclamatie administrativa

  38-00-00-C81_03

  Raport evaluare instituțională EUA

  38-00-00-C81_05

  Prezentare U-Multirank

  38-00-00-D11_01

  Evoluția structurilor și specializărilor din cadrul ULBS

  38-00-00-D11_02

  Structura programe de licență și master ULBS

  38-00-00-D11_03

  Situația juridică a programelor de studii de master

  38-00-00-D11_04

  Viziune, misiune, obiective ULBS

  38-00-00-D11_05

  Situația personalului din ULBS

  38-00-00-D11_07

  Raport autoevaluare EUA

  38-00-00-D11_08

  Situație studenți 2018

  38-00-00-D11_10

  Codul drepturilor și obligațiilor studenților din ULBS

  38-00-00-D11_12

  Raport de activitate – Serviciul Relații Internaționale și Programe Comunitare

  38-00-00-D11_13

  Acorduri bilaterale Erasmus

  38-00-00-D11_14

  Acorduri, convenții de colaborare cu mediul economic

  38-00-00-D11_15

  Program "Noaptea cercetătorilor"

  38-00-00-D11_16

  Ziua portilor deschise - Scoala altfel

  38-00-00-D11_18

  Raport rezultate cercetare 2017 SIEPAS

  38-00-00-D11_19

  Raportul activitatii CDI 2017

  38-00-00-D11_20

  Regulament Centrul Consiliere Orientare Cariera

  38-00-00-D11_21

  Regulament desfasurare Program VoluntarULBS

  38-00-00-D11_22

  Metodologia DPPD

  38-00-00-F11_01

  Cont de executie cheltuieli 2017

  38-00-00-F11_02

  Cont de executie venituri 2017

  38-00-00-F11_03

  Buget venituri si cheltuieli 2017

  38-00-00-F11_04

  Bilant 2017

  38-00-00-F11_05

  Cont rezultat patrimonial 2017

  Observații:

  Sinteza pe domenii a criteriilor, standardelor și indicatorilor de performanță pentru asigurarea calității și acreditare este OBLIGATORIE ÎN CADRUL DOSARULUI. ATENȚIE: Tabelul este precompletat cu anexele instituționale. Se impune completarea cu anexele referitoare la facultate și specializare și alegerea referențialelor corespunzătoare!!!

   

  Informatii Contact ULBS | Sitemap ULBS | Cerinţe Browser | Pentru sugestii vă rugăm contactaţi webmaster-ul.

  Copyright © 1998-2019 Centrul de Comunicaţii | Termeni de utilizare
  comparable
  butch-rapid