ULBS: "Lucian Blaga" University of Sibiu

Asigurarea calității
Documente directoare
 
Documente SMI
 
 
Evaluare ARACIS
 
Evaluare EUA
 
 
Ranking ULBS
 
 
Evaluare
 
 
 

 

Caută

documente

Evaluare internațională prin Programul de Evaluare Instituțională al European University Association

 

 

 RAPORT EVALUARE EUA FINAL - click aici

VIZITA A II-A EUA

În perioada 3 – 6 februarie 2013, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu va primi echipa internaţională EUA pentru a doua vizită din cadrul programului de evaluare instituţională internaţională.

Program - a două vizită de evaluare 3-6 februarie 2013 - click aici

Cerințe suplimentare EUA pentru a doua vizită de evaluare - click aici

Raport cerințe suplimentare - click aici (arhiva zip)

Documente suport vizita a II-a

Grupuri și locația întâlnire membri EUA - click aici

Analiza SWOT ULBS - EUA - click aici

Organigrama ULBS - click aici

Regulamentul de organizare și funcționare CEAC (SCEAC) - click aici

Rolul evaluării cadrelor didactice de către studenți - click aici

Legea 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei (apărut în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 334/13 aprilie 2006)

 

În perioada 9 – 11 decembrie 2012, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu va primi echipa internaţională EUA pentru prima vizită din cadrul programului de evaluare instituţională internaţională.

Echipa de evaluare este compusă din:

1. Carles Solà - Preşedinte
2. Raymond Smith - coordonator echipă
3. Jean-Pierre Gesson
4. Karol Wysokinski
5. Liliya Ivanova

Program - prima vizită de evaluare - click aici

 

1. Prezentarea programului de evaluare instituţională al EUA

Ce reprezintă Programul de Evaluare Instituţională ?

Programul de Evaluare Instituţională (Institutional Evaluation Programme - IEP, www.eua.be/iep) este un serviciu independent oferit comunităţii academice internaţionale de către Asociaţia Universităţilor Europene (European University Association - EUA, www.eua.be). El asigura instituţiilor de învăţămant superior beneficiul maxim ca urmare a unei evaluări comprehensive, realizată de o echipă formată din lideri de prestigiu ai învăţământului superior european; procedurile şi procesele existente în aceste instituţii sunt evaluate în raport cu bunele practici internaţionale.

Scopul acestor evaluari este de a sprijini instituţiile participante în program în efortul lor continuu de dezvoltare a managementului strategic şi a culturii interne a calităţii.
Sursă: Institutional Evaluation Programme (IEP)

 

2. Componenţa grupului de coordonare a autoevaluării instituţionale a ULBS

Hotărârea Consiliului de Administrație ULBS privind constituirea grupului de coordonare a procesului de autoevaluare din cadrul ULBS și componența acestuia - click aici

3. Metodologie de evaluare (ghid EUA)

Institutional Evaluation Programme: Performance in Research, Performance in Teaching – Quality, Diversity, and Innovation in Romanian Universities Project - Guidelines for institutions - click aici

Prezentare EUA în cadrul ULBS - click aici

4. Raportul de autoevaluare ULBS - EUA

Raportul de autoevaluare ULBS click aici. Anexe raport autoevaluare ULBS (arhiva zip) - click aici

 

5. Legături utile:

EUA: http://www.eua.be/Home.aspx

EUA - IEP: http://www.eua.be/iep/Home.aspx

ENQA: http://www.enqa.eu/

 

 Informaţii de Contact

Adresa: Bd-ul. Victoriei, Nr.10, Sibiu, 550024, Romania
Tel: +40-(0)-269 21.10.01 int. 135

E-mail:

dep.calitate@ulbsibiu.ro


Web:

http://calitate.ulbsibiu.ro

Informatii Contact ULBS | Sitemap ULBS | Cerinţe Browser | Pentru sugestii vă rugăm contactaţi webmaster-ul.

Copyright © 1998-2019 Centrul de Comunicaţii | Termeni de utilizare
comparable
butch-rapid