Accesarea paginii de evaluare a cadrelor didactice

Pentru obținerea numelui de utilizator și a parolei, CADRUL DIDACTIC COORDONATOR este rugat să contacteze Biroul Asigurarea Calității, cu cel puțin 15 minute înainte de începerea evaluării, la numerele de telefon:
0269-21.77.79, int. 139 sau 148, zilnic, între orele 8-15.
Evaluarea cadrelor didactice de către studenți se realizează în perioada Decembrie 2019-Ianuarie 2020

Data:27.10.2021 19.58.12      IP:3.239.2.222