EVALUAREA COLEGIALĂ A CADRELOR DIDACTICE

 

Evaluarea periodică a calităţii corpului profesoral constituie unul dintre criteriile metodologiei de evaluare externă elaborată de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS). Evaluarea colegială reprezintă un indicator de performanţă (IP.C.4.1.2.) al acestui criteriu, standardul minim şi cel de referinţă având următorul conţinut:

Min: Evaluarea colegială este organizată periodic, fiind bazată pe criterii generale şi pe preferinţe colegiale.

Ref 1: Evaluarea colegială este obligatorie şi periodică. Există, pentru fiecare departament o comisie de evaluare anuală a performanţelor didactice şi de cercetare ale fiecărui cadru didactic/cercetător şi un raport anual privind calitatea personalului didactic şi de cercetare.”

Formulare evaluare și procedura de lucru: DESCĂRCARE